Author Archives: admin

opłaty bankowe

Opłaty bankowe – jak zaksięgować w KPiR

Opłaty bankowe to najczęściej ponoszone koszty. Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów poza dokumentami sprzedaży mogą ujmować w niej wydatki, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych

Read More

środek trwały

Środek trwały – co to takiego?

Każda firma, aby móc sprawnie działać zakupuje wiele rzeczy które są niezbędne w codziennej pracy – komputery, samochody, maszyny itd. Niektóre z tych składników są środkami trwałymi. Czym są środki trwałe? Wyjaśniamy poniżej. Środek trwały – ustawowa definicja Aby dany składnik majątku mógł byś środkiem trwałym firmy musi spełnić kilka warunków: stanowić własność lub współwłasność

Read More