Pomniejszenie wymiaru urlopu a nieobecność w pracy

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Na jego wymiar mogą jednak wpłynąć niektóre nieobecności w pracy. Nieobecność w pracy a prawo do urlopu Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może obniżyć wymiar urlopu pracownika po trwającym co najmniej

Read More

Know-how – czym jest i jak można go chronić?

Do majątku firmy zaliczamy ruchomości i nieruchomości. Oprócz dóbr materialnych przedsiębiorstwo posiada również zasoby niematerialne, do których należy między innymi know-how. Czym jest know-how? Na temat know-how możemy znaleźć informacje w przepisach podatkowych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa definiuje know-how jako udokumentowana wiedza, która nadaje się do wykorzystania w działalności

Read More

Kwartalne deklaracje VAT i miesięczne zaliczki na PIT/CIT – to możliwe!

Podatnicy, a w szczególności mali podatnicy, mają możliwość wyboru, jeśli chodzi o formę rozliczania się z podatków. Niektórzy wybierają miesięczne rozliczenie, inni zaś wolą kwartalne. A czy możliwe jest, aby z tytułu VAT wybrać rozliczenie kwartalne, a równolegle z tytułu podatku dochodowego rozliczać się miesięcznie lub na odwrót? Sprawdźmy! Formy rozliczania podatku VAT Przedsiębiorca, który

Read More

Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu w praktyce

Kwestia odwrotnego obciążenia wydaje się zawiła, ale jak to w życiu bywa – straszne jest to, co nieznane. W niniejszym artykule za pomocą przykładu postaramy się objaśnić, na czym polega rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu. Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu Na początek należy wyjaśnić, czym jest odwrotne obciążenie. Otóż mamy z nim do czynienia w

Read More

Czy potrzebujesz zgody na prowadzenie firmy w mieszkaniu, które wynajmujesz?

Na podstawie umowy najmu dozwolone jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Czy w takim razie jest konieczność zgłaszania tego właścicielowi wynajmowanego przez nas mieszkania? Adres firmy w CEIDG Osoba fizyczna, która rejestruje działalność gospodarczą, składa formularz CEIDG-1. W formularzu zaznacza informację dotyczące adresu siedziby firmy, adresu korespondencji oraz adresy dodatkowych miejsc prowadzenia działalności. W momencie prowadzenia

Read More

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu w określonych przypadkach jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Jeśli sprzedaż gruntu następuje z prywatnego majątku, to zazwyczaj transakcja ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. W związku z tym nie ma konieczności opodatkowania jej VAT-em. Natomiast sprawa wygląda inaczej, gdy właściciel gruntu podzieli go na mniejsze działki i podejmie się inwestycji związanych

Read More

Nowy biznes? Program Aktywizacja!

Trwa kolejna edycja Programu Aktywizacja, w tym roku Dolnośląska Grupa Wspierania Biznesu po raz kolejny wyciąga rękę do młodych przedsiębiorców. Program Aktywizacja jest skierowany do Polaków, którzy w ciągu ostatnich 60 dni założyli lub planują założyć własną działalność. Jego głównym celem jest wsparcie młodych biznesów, a polega on na bezpłatnym udostępnieniu pakietu usług księgowości internetowej

Read More

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – termin rozliczenia

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w myśl ustawy o VAT, to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W jakim terminie rozliczać tego typu zdarzenia? Wyjaśniamy

Read More

opłaty bankowe

Opłaty bankowe – jak zaksięgować w KPiR

Opłaty bankowe to najczęściej ponoszone koszty. Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów poza dokumentami sprzedaży mogą ujmować w niej wydatki, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych

Read More

środek trwały

Środek trwały – co to takiego?

Każda firma, aby móc sprawnie działać zakupuje wiele rzeczy które są niezbędne w codziennej pracy – komputery, samochody, maszyny itd. Niektóre z tych składników są środkami trwałymi. Czym są środki trwałe? Wyjaśniamy poniżej. Środek trwały – ustawowa definicja Aby dany składnik majątku mógł byś środkiem trwałym firmy musi spełnić kilka warunków: stanowić własność lub współwłasność

Read More