Czy potrzebujesz zgody na prowadzenie firmy w mieszkaniu, które wynajmujesz?

Na podstawie umowy najmu dozwolone jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Czy w takim razie jest konieczność zgłaszania tego właścicielowi wynajmowanego przez nas mieszkania? Adres firmy w CEIDG Osoba fizyczna, która rejestruje działalność gospodarczą, składa formularz CEIDG-1. W formularzu zaznacza informację dotyczące adresu siedziby firmy, adresu korespondencji oraz adresy dodatkowych miejsc prowadzenia działalności. W momencie prowadzenia

Read More

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu w określonych przypadkach jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Jeśli sprzedaż gruntu następuje z prywatnego majątku, to zazwyczaj transakcja ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. W związku z tym nie ma konieczności opodatkowania jej VAT-em. Natomiast sprawa wygląda inaczej, gdy właściciel gruntu podzieli go na mniejsze działki i podejmie się inwestycji związanych

Read More

Nowy biznes? Program Aktywizacja!

Trwa kolejna edycja Programu Aktywizacja, w tym roku Dolnośląska Grupa Wspierania Biznesu po raz kolejny wyciąga rękę do młodych przedsiębiorców. Program Aktywizacja jest skierowany do Polaków, którzy w ciągu ostatnich 60 dni założyli lub planują założyć własną działalność. Jego głównym celem jest wsparcie młodych biznesów, a polega on na bezpłatnym udostępnieniu pakietu usług księgowości internetowej

Read More

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – termin rozliczenia

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w myśl ustawy o VAT, to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W jakim terminie rozliczać tego typu zdarzenia? Wyjaśniamy

Read More

opłaty bankowe

Opłaty bankowe – jak zaksięgować w KPiR

Opłaty bankowe to najczęściej ponoszone koszty. Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów poza dokumentami sprzedaży mogą ujmować w niej wydatki, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych

Read More

środek trwały

Środek trwały – co to takiego?

Każda firma, aby móc sprawnie działać zakupuje wiele rzeczy które są niezbędne w codziennej pracy – komputery, samochody, maszyny itd. Niektóre z tych składników są środkami trwałymi. Czym są środki trwałe? Wyjaśniamy poniżej. Środek trwały – ustawowa definicja Aby dany składnik majątku mógł byś środkiem trwałym firmy musi spełnić kilka warunków: stanowić własność lub współwłasność

Read More