Faktor i faktorant to podmioty będące stronami umowy faktoringowej. Zawiera się ją, aby nabyć wierzytelności przedsiębiorstwa. Faktoring jest rozwiązaniem dedykowanym wszystkim przedsiębiorcom, którzy zmagają się z trudnościami z odzyskaniem należności od swoich kontrahentów. Zadaniem faktora jest odkupienie tych wierzytelności a następnie dochodzenie ich spłaty. W poniższym artykule tłumaczymy, kto to jest faktor.

Faktoring - definicja pojęcia 

Zanim scharakteryzujemy, kto to jest faktor, przedstawimy dokładną definicję pojęcia faktoring. Jest to określona usługa finansowa, dzięki której przedsiębiorstwa mające trudności z wyegzekwowaniem należności od swoich kontrahentów mogą przekazać wierzytelność podmiotom zewnętrznym.

Jest to świetnie rozwiązanie dla firm, które nie chcą same realizować czynności windykacyjnych, które niejednokrotnie podejmowane na własną rękę są bardzo kosztowne i czasochłonne. Zastosowanie faktoringu powoduje, że wśród przedsiębiorstw ryzyko niewypłacalności jest znacznie niższe. Według wielu ekspertów faktoring jest najlepszą usługą, dzięki której można poprawić płynność finansową w stosunkowo krótkim czasie oraz małym kosztem. 

Kto może skorzystać z faktoringu? Ta usługa jest dedykowana zarówno dużym, globalnym przedsiębiorstwom jak i mikro i małym firmom. Umowa faktoringu zawierana jest między faktorem a faktorantem. Kontrahent, który spóźnia się z terminową spłatą swojego zobowiązania, nie jest stroną umowy oraz do pewnego momentu nie ma wiedzy o jej zawarciu. 

Kim jest faktor? 

Kto to jest faktor? Obecnie nie istnieją ściśle określone uregulowania prawne, które dotyczyłyby tej kwestii. Przyjęło się, że faktorem są zazwyczaj instytucje bankowe bądź wyspecjalizowane firmy świadczące usługi faktoringowe. Faktorem jest każdy podmiot finansowy, który ma możliwość do wykupowania wierzytelności od przedsiębiorstw, które nie radzą sobie ze ściąganiem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów. 

Faktor podejmuje ryzyko nabywając wierzytelności od faktoranta. Poziom ryzyka może być zróżnicowany. Faktor może podejmować pełne ryzyko, gdy chodzi o umowę pełnego faktoringu. Z kolei, gdy zawierana jest umowa mieszana bądź niepełna, wówczas faktor ponosi tylko część odpowiedzialności za wykupione wierzytelności. 

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry faktor? Przede wszystkim musi on wykazywać się skutecznością w działaniu oraz stosunkowo szybkim egzekwowaniem należności. Dobrze, gdy firma będąca faktorem zatrudnia specjalistów od negocjacji, którzy potrafią przekonać dłużnika, aby spłacił swój dług jak najszybciej. 

Faktor w zamian za świadczone przez siebie usługi pobiera stosowne opłaty. Mowa tutaj o marży uzależnionej od wysokości wykupionych wierzytelności, kosztach administracyjnych oraz o opłatach związanych z prowadzeniem działań windykacyjnych. 

Kim jest faktorant? 

Kto to jest faktorant? Jest to podmiot, który decyduje się na skorzystanie z usługi faktoringu świadczonej przez faktora. Najczęściej jest to przedsiębiorca, który sprzedał kontrahentowi towary lub usługi, jednak do tej pory nie otrzymał za to stosownej zapłaty. Dzięki faktoringowi ma szansę na utrzymanie płynności finansowej oraz odzyskanie większości wierzytelności.

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-kto-to-jest-faktor-a-jaka-pelni-role